search
menu

Om FNs Verdensmål for bæredygtighed

I 2015 blev alle verdens lande enige om 17 mål, der skulle nåes inden 2030 for at sikre en bæredygtig global udvikling.


Hvordan kan du og din virksomhed bidrage til, at vi får en mere bæredygtig udvikling for vores planet og os selv? Du kan blive partner med verdensmål.dk og understøtte din virksomheds CSR endnu mere. Med verdensmål-stemplet kan dine kunder, partnere og leverandører se, at du engagerer dig i at skabe en mere bæredygtig verden.


Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål har vi sat fokus på, hvordan du som partner kan være med til at sikre, at flere får adgang til rent vand, bæredygtig energi, mad, uddannelse osv.
Du kan her læse mere om hvert af de 17 mål og også finde henvisninger til FNs egne beskrivelser.


Hvis vi skal nå at opfylde de 17 verdensmål inden 2030, er der brug for en fælles indsats. Ikke kun i andre lande. Ikke kun fra FN og regeringernes side. Men fra os alle. Det er baggrunden for Verdensmål.dk.


De 17 mål