search
menu
5

Ligestilling mellem kønnene

Alle former for diskrimination mod kvinder og piger skal elimineres. Kvinder skal ligestilles på uddannelses- og arbejdsmarkedet.
Lige adgang til økonomiske ressourcer, jord og ejendom er afgørende for at nå målet.
Sæt en stopper for menneskehandel, seksuel vold og udnyttelse, børneægteskaber, tvangsægteskaber og omskæring af piger.