search
menu
10

Mindre ulighed

Uligheden er på globalt plan stigende, og det er et problem der kræver globale løsninger.
Der er behov for politiske tiltag for, at styrke de laveste indkomstgrupper.
Bedre regulering af de finansielle markeder, øget udviklingsbistand og investering hvor behovet er størst skal være dele af løsningen.