search
menu
11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Antallet af byer med 10 millioner indbyggere eller derover er steget fra 10 i 1990 til 28 i 2014.
Der skal sikres adgang til billige boliger, investeres i offentlig transport samt skabes grønne offentlige rum.

Virksomheder, der arbejder for mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund