search
menu
4

Kvalitetsuddannelse

Det måske vigtigste af FN's verdensmål er målet om god uddannelse til alle. Grundlaget for at forstå og handle på verdens problemstillinger er ordentlig uddannelse - tilgængelig for alle.
Selvom om stadig flere går i skole i udviklingslandende (mange flere end for 20 år siden), er det tydeligt, at børn fra fattige husstande er underrepræsenterede.
Hør "P1 redder verden" om mål nummer 4.

Virksomheder, der arbejder for mål 4 - Kvalitetsuddannelse