search
menu
4

Kvalitetsuddannelse

Det måske vigtigste af FN's verdensmål er målet om god uddannelse til alle. Grundlaget for at forstå og handle på verdens problemstillinger er ordentlig uddannelse - tilgængelig for alle.
Selvom om stadig flere går i skole i udviklingslandende (mange flere end for 20 år siden), er det tydeligt, at børn fra fattige husstande er underrepræsenterede.
Hør "P1 redder verden" om mål nummer 4.