search
menu

Let it Bee A/S

Vild natur i system på grønne arealer; Biodiversitet og grønne enge. I behøver ikke lægge alle jeres grønne arealer om til vild natur. Drypvise små oaser af vild natur, smukke engblomster og insekthoteller kan også gøre en forskel for sommerfugle, biller og bier.

Stamdata
place Kalsmosevej 9, 8752 Østbirk
phone 44 12 88 73
Let it Bee A/S