search
menu

den gode ide

Fundraising

Vi er med når det gælder innovation og iværksætteri, med hovedvægten på sociale og bæredygtige ideer.
Screening af støttemuligheder, udarbejde projektbeskrivelser målrettet fondsansøgninger.
Skaffe midler fra private fonde, offentlige puljer og internationale støtteordninger.
Med andre ord har du/I en god ide der skal søsættes, så afklarer vi projektet sammen

Stamdata
place Løvegade 1, 4200 Slagelse
phone 46343076
den gode ide