KOMMANDITAKTIESELSKABET KALKBRÆNDERIHAVNEN 1 er endnu ikke oprettet på Verdensmål.dk

Klik her for at få organisationen oprettet.

Stamdata:

KOMMANDITAKTIESELSKABET KALKBRÆNDERIHAVNEN 1

Herstedøstervej 9

2600 Glostrup

Web:

E-mail:

Telefon: